Recent Changes

Thursday, October 19

 1. page Portfolio edited Portfolio {http://static.flickr.com/53/193652215_a45803a5d2_m.jpg} Jos Jos haluat pohdiske…

  Portfolio
  {http://static.flickr.com/53/193652215_a45803a5d2_m.jpg}
  Jos
  Jos haluat pohdiskella
  ...
  hyvää yo-vastaukseen.
  Portfolion
  Portfolion pitäisi olla
  ...
  omakohtaista käsittelyä.
  Portfolio-ohje
  Tee
  ==Portfolio-ohje== Tee portfolion seuraavaan tapaan:
  Sovit
  # Sovit opettajan kanssa,
  ...
  on portfolio.
  Jokaisesta
  # Jokaisesta kurssilla käsitellystä
  ...
  on tärkeä.
  Tutustu
  # Tutustu portfolion yleisohjeisiin.
  ...
  (esimerkiksi blogina).
  Kysy
  # Kysy heti apua
  ...
  asia kummastuttaa.
  Käytä
  # Käytä oppikirjan lisäksi
  ...
  tarpeen tullen.
  Palauta
  # Palauta opintoportfolio viimeistään
  ...
  Suunnittele aikataulusi.
  Jos
  # Jos koko kurssi
  ...
  osuuden jälkeen.
  Arvioinnin
  # Arvioinnin painotukset: Kiinnitän
  ...
  arvioit työtäsi.
  Arviointi
  > > Arviointi koostuu seuraavasti:
  ...
  sovitulla tavalla.
  Plagiointi
  > > Plagiointi eli toisen
  ...
  Katso: http://peda.net/polku/plagiointi

  (view changes)

Thursday, January 22

 1. page home edited ... Mediapsykologia {http://static.flickr.com/109/309475297_f298530ad7_m.jpg} Kurssi on oli …
  ...
  Mediapsykologia
  {http://static.flickr.com/109/309475297_f298530ad7_m.jpg}
  Kurssi onoli mahdollista tenttiä.
  ...
  Anne Rongas 2010 saakka.
  Oppikirjat: Mediapsykologia (WSOY, Mustonen) ja lukion psykologian oppikirjat 1-5. Kertaa hyvin psykologian keskeisiä sisältöjä. Myös sosiaalipsykologian oppikirjasta on hyötyä.
  Kurssitehtävänä pohditaan monelta suunnalta arjen mediakokemuksia ja niiden kautta tavoitettavia psykologisia ilmiöitä.
  (view changes)
  11:38 pm

Thursday, February 28

 1. page Opetussuunnitelma edited Mediapsykologia Kurssi voidaan sisällyttää median lukiodiplomiin Kurssi arvioidaan suoritusmer…
  Mediapsykologia
  Kurssi voidaan sisällyttää median lukiodiplomiin
  Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
  Kurssin

  Kurssin
  tarkoituksena on
  ...
  ihmisen elämässä.
  Opetuksessa

  Opetuksessa
  käytetään monipuolisia,
  ...
  yleisiä arviointikriteerejä.
  Keskeisiä

  Keskeisiä
  sisältöjä:
  ·

  ·
  Median asema arjen elämässä
  ·

  ·
  Media maailmankuvan muokkaajana
  ·

  ·
  Median käyttötaidot
  ·

  ·
  Media ja identiteetti
  ·

  ·
  Minä ja media
  · Miten media vaikuttaa
  (view changes)
  11:19 pm

Sunday, November 29

 1. page Johdanto edited Johdanto ... opettajalle sähköpostilla viimeistään tiistaina 25.4.08. sopimuksen mukaan. Lu…

  Johdanto
  ...
  opettajalle sähköpostilla viimeistään tiistaina 25.4.08.sopimuksen mukaan. Lue Median
  Anu Mustonen kirjassaan Mediapsykologia (2001) s. 9:
  "Mediapsykologia tutkii mediakäyttäytymistä sekä ihmisten ja median välistä suhdetta: mihin käytämme mediaa ja mitä siitä seuraa. [...] Mediasuhteen olennaisia psykologisia motiiveja ovat tiedolliset, tunneperäiset sekö sosiaaliset tarpeet ja tavoitteet."
  (view changes)
  3:09 am
 2. page space.menu edited ... Multimediaaineistot Linkit Abikurssi
  ...
  Multimediaaineistot
  Linkit
  Abikurssi
  (view changes)
  3:08 am

Friday, October 10

 1. page home edited ... 5. media ja tunteet sekä 6. media ja identiteetti. täh?
  ...
  5. media ja tunteet sekä
  6. media ja identiteetti.
  täh?
  (view changes)
 2. page home edited ... 5. media ja tunteet sekä 6. media ja identiteetti. täh?
  ...
  5. media ja tunteet sekä
  6. media ja identiteetti.
  täh?
  (view changes)

Tuesday, May 6

 1. page Media_tunteet edited ... Uusmedia (uusmediall atarkoitetaan digitaalista mediaa) käyttää montaa viestikanavaa: käytössä…
  ...
  Uusmedia (uusmediall atarkoitetaan digitaalista mediaa) käyttää montaa viestikanavaa: käytössä ovat kuvat, värit, äänet, musiikki, kieli ja sanat. Kerronnan tempo on usein hyvin nopeaa. Vanha slogan "väline on viesti" saa uuden merkityksen, kun tarkastellaan uusmedian tunnevaikutuksia. Eri ihmiset kokevat eri viestikanavat kiehtovina tai vastenmielisinä. Väärän kanavan kautta välitetty viesti ei mene perille kielteisten tunteitten vuoksi. Uusmedian kohdalla oleelliseksi kynnykseksi muodostuu myös medialukutaito. Jos vastaanottaja ei saa viestiä auki tai ei osaa asettaa viestiä oikeisiin kehyksiin, seurauksena on turhautumista, ärtymystä ja muita negatiivisia tunteita.
  Helsingin Sanomien toimittaja Ilkka Malmbergin on kirjoittanut kirjaan Journalismia! Journalismia? artikkelin siitä, millaisia juttuja ihmiset tahtovat lukea? Lue Malmbergin artikkeli
  Kuvilla on vahva vaikutus ihmisen tunnekokemuksiin. Tutustu lehtikuviin ja niihin liittyviin taustatarinoihin. Tarkkaile kuvien suhdetta tilanteen välittämiseen ja kuvasta tehtyihin tulkintoihin. Perinteisiä asetelmia rikkovat kuvat havahduttavat huomaamaan, kuinka herkästi väritämme kuvakerrontaa omilla stereotyyppisillä käsityksillämme. Voiko poikamiehen elämä olla hauskaa? Voiko presidentti olla hilpeän huoleton?
  Portfoliotehtävä
  Valitse yksi alla olevista tehtävistä.
  (view changes)
  4:16 am

Sunday, May 4

 1. page Audioluennot edited Kurssin multimediaaineistot Tässä kootusti yhdellä sivulla linkit audioluennoille. Löydät nämä …

  Kurssin multimediaaineistot
  Tässä kootusti yhdellä sivulla linkit audioluennoille. Löydät nämä myös kurssin aikataulun kautta.
  Teema 1 Mediasuhde audio: Mediapsykologia on mediasuhteen tutkimista
  Teema 2 Mediaympäristö kalvoesitys: Mediaympäristö Tutustu Seconf Life -virtuaaliympäristöön ja pohdi, mitä uutta se tuo ihmisten mediasuhteeseen. Alla olevassa esityksessä (selaa nuolilla) kuvataan Second Life virtuaaliympäristöä oppimisen näkökulmasta.
  (view changes)
  3:23 am

More