Taustatietoja mediasuhde-teeman kysymyksiin

Paluu Mediasuhde-sivulle

Kysymys 3: Miten mediantuotannon ja ylikansallistuneen teollisen tuotannon tulostavoitteet vaikuttavat yksityisten ihmisten ajatteluun ja toimintaan? Miten media näkyy kulttuureissa (esimerkiksi suomalaisuudessa tai nuorisokulttuurissa)?

Kaupallisesta ja ideologisesta vaikuttamisesta oppikirjassa 37 – 41.

Taustaa: Mediasta on tullut teollisuutta, joka toimii globaalisti kaikkialla maailmassa. Mediatuotanto pyrkii saamaan mahdollisimman suuria voittoja. Voittoon pyrkivä mediatuotanto noudatta toisenlaisia periaatteita kuin voittoa tavoittelematon sisällöntuotanto (kuten yleisradioyhtiöt, kansalaismedia, sosiaalienn media, marginaaliyhteisöjen julkaisut, vastamainokset/adbusters yms.). Toki osa yleisradioyhtiöittenkin sisällöntuotannosta valikoituu nykyisin yleisömäärien mukaan. Voit vertailla vastauksessa esimerkiksi kulttuurisesti tietoista median seuraajaa (joka seuraa usean eri kulttuuripiirin mediasisältöjä vertaillen) tai median tuotantorakenteista tietoisen median seuraajan ja kaupallista massaviihdetta reflektoimatta (ilman kriittistä tietoista arviointia) tarkastelevan ajattelua ja toimintaa.

Lisää tähän esim.
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/0viestinta/joukkoviestinta/kaupallisuus.htm

Psykologian puolelta sosiaalipsykologiasta löytyy apua aiheen käsittelyyn, samoin yhteiskuntaopista löytyy aiheeseen sopivaa asiaa.