Portfolio

external image 193652215_a45803a5d2_m.jpg Jos haluat pohdiskella asioita rauhassa, portfolio on sinulle sopiva kurssin suoritustapa. Aiempina vuosina portfolion tehneillä aikuislukion opiskelijoilla on ollut hienoja oivalluksia: pohdintakysymyksiä voi käsitellä muiden ihmisten kanssa: eräs opiskelija keskusteli teemoista puolisonsa kanssa ja toinen taas järjesti teemakeskusteluja työpaikan kahvitauoille. Näiden keskustelujen tuotokset he sitten liittivät osaksi portfoliota. Portfoliossa on tuotava esille aiheen käsittelyä myös lähteiden avulla. Kuitenkin keskeisintä on opitun soveltaminen ja ymmärryksen lisääminen. Näitä taitoja tarvitset myös hyvää yo-vastaukseen. Portfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan ehyt esitys ja siisti. Jonkinlainen etusivu, sisällyksen esittely, otsikointi ja lähteet sopii tuohon kaavaan, toki omia variaatioita voi aina luoda. Mittaa portfoliolle kertyy vähintään 12 tekstisivua. Portfolio EI tarkoita pelkkiä oppikirjasta etsittyjä muutaman rivin vastauksia tehtäviin, vaan oma ajattelu, pohdiskelu, erilaiset näkökulmat ja asian kaikinpuolinen prosessointi pitää tuoda jollakin tavalla esille. Oppimispäiväkirja voi olla osana portfoliota osoittamassa asioitten omakohtaista käsittelyä. ==Portfolio-ohje== Tee portfolion seuraavaan tapaan: # Sovit opettajan kanssa, että kurssisuorituksesi on portfolio. # Jokaisesta kurssilla käsitellystä teemasta on vähintään kolme vaihtoehtoista kysymystä. Löydät ne tästä wikistä kunkin teeman kohdalta. Valitset vaihtoehdoista yhden kysymyksen, jonka avulla tutkit kutakin aihetta. Toteuta vastaus omalla tyylilläsi, mutta niin, että siinä on sekä tiedollista, itsenäistä ajattelua että jotain omaa oppimistasi kuvaavaa. Ilmaisu saa mielellään olla luova, mutta sisällön osuus on tärkeä. # Tutustu portfolion yleisohjeisiin. Tutki myös sivulla olevat linkit muihin portfolio-ohjeisiin. Portfolioon voit liittää kuvia, muistiinpanojasi tai muuta aiheeseen liittyvää. Esitysmuoto voi olla paperilla tai digitaalisena (esimerkiksi blogina). # Kysy heti apua opettajalta, jos jokin asia kummastuttaa. # Käytä oppikirjan lisäksi mielellään muita lähteitä. Tee asianmukaiset lähdemerkinnät (verkkolähteistä koko web-osoite, lähdemerkintä sulkeisiin asian käsittelyn yhteyteen, lähteet lähdeluetteloon). Löydät esimerkiksi tästä wikistä paljon linkkejä lähteisiin (kootusti linkkisivulta). Pyydä apua tarpeen tullen. # Palauta opintoportfolio viimeistään viimeisenä sovittuna päivänä. Suunnittele aikataulusi. # Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi (voidaan toteuttaa myös sähköpostilla, puhelimitse, mesellä tai skypellä, kesto noin 10 minuuttia). Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen. # Arvioinnin painotukset: Kiinnitän arvioinnissa huomiota aiheiden monipuoliseen ja syvälliseen käsittelyyn. Tiedon toistamiselle rakennettu portfolio ei ole niin arvokas kuin oman ajattelun ja oivallusten kautta syntynyt. Portfolion arviointiin liittyy keskustelu, jossa itse myös arvioit työtäsi. > > Arviointi koostuu seuraavasti: 65% sisältö: aiheen käsittely ja vastausten looginen, hyvin perusteltu esittäminen; 10% oman persoonan mukainen kokonaisesitys: portfolion yleisilme, yhtenäisyys ja tyyli; 15% oman oppimisen ja ajatustyön kuvaus; 10% loppukeskustelu, oman portfolion sisällön tuntemus. Loppukeskustelu toteutetaan erikseen henkilökohtaisesti sovitulla tavalla. > > Plagiointi eli toisen tekemän työn omana esittäminen johtaa aina kurssin hylkäämiseen ja seuraavalla kurssilla kurssisuorituksen mittaamiseen käytetään vain loppukoetta. Katso: http://peda.net/polku/plagiointi