Mediapsykologia

Kurssin tarkoituksena on antaa monipuolinen kuva median psykologisista vaikutusreiteistä. Aiheiden käsittelyssä otetaan esille kognitiivisen psykologian, havaintopsykologian, motivaatiopsykologian ja sosiaalipsykologian teorioita. Kurssilla painottuvat kulttuurin, yhteiskunnallisten ja sosiaalisten ilmiöiden rooli ihmisen elämässä.

Opetuksessa käytetään monipuolisia, aktivoivia ja toiminnallisia menetelmiä tutkivan oppimisen toimintamallin mukaan. Kurssi tukee analyyttisen ajattelun kehittymistä. Kurssin aikana jokainen kokoaa opintoportfolion sekä osallistuu pienen tutkimusharjoituksen ja media-analyysin tekemiseen. Kurssin voi opiskella itsenäisenä kokonaisuutena psykologian ensimmäisen kurssin antamilla pohjatiedoilla ja se soveltuu median lukiodiplomin osasuoritukseksi. Arvioinnissa noudatetaan psykologian yleisiä arviointikriteerejä.

Keskeisiä sisältöjä:
· Median asema arjen elämässä
· Media maailmankuvan muokkaajana
· Median käyttötaidot
· Media ja identiteetti
· Minä ja media
· Miten media vaikuttaa