ASKEL 1 | ASKEL 2 | ASKEL 3 | ASKEL 4 | ASKEL 5 | ASKEL 6 | Paluu aikatauluun

2. Mediaympäristö

Teemoja, joita käsittelemme:
  • Ihmisen ja mediaympäristön vuorovaikutus
  • Mediaympäristön vaikutus ihmisen ajatteluun, emootioihin ja toimintaan
  • Mediaympäristöstä nousevat motiivit
  • Mediaympäristö kognitiivisena liikkumatilana

Tutki omaa arkista ympäristöäsi mediaviestien näkökulmasta. Millä tavalla media tavoittaa sinut. Ole tarkkana, jopa maitopurkissa on mediaviestejä. Voit käyttää hyväksesi aiheeseen tutustumisessa kameraa (ota kuvia), piirtämistä tai muistiinpanoja. Millä erilaisilla tavoialla arkisissa ympäristöissä on mukana mediaviestejä? Mieti, millaista arkinen mediaviestintä on tulevaisuudessa. Kertaa psykologiasta havaintopsykologiaa, erityisesti havaintokehää käsittelevät.

Anu Mustonen (2001, 157) lainaa Umberto Econ kirjaa Matka arkipäivän epätodellisuuteen (1985), jossa hän povaa television muutosta. "Televisio on muuttunut todellisuudeksi ja todellisuus televisioksi." 22 vuotta tuon toteaman jälkeen voimme nyökätä, että näin on. TV-sarjojen ja tosi-TV:n hahmoista kirjoitetaan iltapäivälehdissä, kuin todellisuuden henkilöistä. Todellisia oikeudenkäyntejä seurataan kuin televisio-ohjelmia (Suomessa Bodom-järven murha, Yhdysvalloissa Anna Nicole Smithin kuoleman jälkeen käyty oikeustaistelu on muuttunut suosituksi televisiofarssiksi.) Faktan ja fiktion sulautuminen mediassa näkyy myös järkyttävällä tavalla vaikkapa siinä, kuinka Internetissä tehtiin elävästä laulajasta kuollutta.

MediapsykologiaPS7001.jpg
Kuuntele yllä olevaan kalvopohjaan liittyvä opettajan lyhyt selostus:


Tee jokin alla olevista tehtävistä:

Portfoliotehtävät

Valitse yksi seuraavista ja kirjoita oppimasi perusteella vastauksesi. Voit myös kuvittaa työsi.
  1. Osa ihmisistä ui uudessa mediassa (katso määritelmää alla) kuin kala vedessä ja osa taas kokee ahdistusta, pelkoa ja stressiä. Pohdi muutaman esimerkin avulla ihmisten tunne- ja tiedonkäsittelysuhdetta uuden median parissa. Haastattele muutamaa ihmistä tai kirjoita omien aiempien havaintojesi avulla pohdintasi. Kumpaan ryhmään sinä itse kuulut? Kerro vähän perusteluita.
  2. Naapurilähiöstä Kotikadulle. Televisio on luonut kuvitteellisen lähiympäristön ihmisille. Television sarjaohjelmien hahmot ovat melkein kuin tuttavia. Etsi haastateltavaksi joku ihminen, joka seuraa tiiviisti jotain television ihmissuhde- tai perhesarjaa (draama-sarjaa). Pohdi ensin, millaisilla kysymyksillä saat haastateltavasi kertomaan niistä tunnekokemuksista, joita sarjan seuraaminen saa aikaan. Esitä sitten kysymyksesi ja kirjaa vastaukset. Pohdi vielä haastateltavasi kanssa ja itseksesi kurssiaineistoon peilaten median luoman kuvitteellisen sosiaalisen ympäristön vaikutuksia ihmiseen. Seuraatko itse säännöllisesti jotain sarjaa? Millaisia tunnekokemuksia tähän mediasuhteeseen liittyy? (Voit myös haastatella itse itseäsi tähän tehtävään.)
  3. Älykoti. Tutki, mitä sillä tarkoitetaan, millainen on älykoti ja miten oletetaan median liittyvän älykodin toimintaan. Onko jo nyt kodeissa jotain sellaista, jota voisi nimittää älykodiksi? Haluavatko ihmiset asua älykodissa? Miksi? Tarkastele asiaa ihmisen tunteiden ja tiedonkäsittelyn näkökulmasta.

SANASTOA
Uusi media: digitaalisesti välitetyt, usein myös kahden tai monen väliset mediasisällöt
"Uutena mediana on pidetty muun muassa hyper- ja multimediaa, romppua (CD-ROM), virtuaalitodellisuutta (VT), ´vuorovaikutteista´ televisiota sekä tietoverkkoa." Lainaus Kari A. Hintikan artikkelista Uusi media - viestintäkanava ja elinympäristö teoksessa Minna Tarkka, Hintikka Kari A. ja Mäkelä Asko, Johdatus uuteen mediaan, Edita (1996).

Ted Nelson (Wikipedia): Hypertext- ja hypermedia -käsitteiden isä