Mediavaikutuksen psykologiset reitit

Paluu Mediavaikutukset-sivulle

Keskeistä mediasuhteessa ovat tiedolliset, tunneperäiset ja sosiaaliset tarpeet ja tavoitteet. Median vaikutus ihmiseen kanavoituu näiden kautta. Kognitiivinen psykologia, motivaatiopsykologia, sosiaalipsykologia ja persoonallisuus-psykologia auttavat ymmärtämään median psykologisia vaikutuksia.

Media on kiinteä osa jokapäiväistä elämäämme. Kuvittele yksi päivä ilman mediaa? Media ympäröi meitä ja sen kautta tulviva informaatio paitsi viihdyttää ja hyödyttää myös kuormittaa. Median vaikutus näkyy käyttäytymisessä ja asenteissa ja esimerkiksi muutoksina kognitioissa. Median vaikutus ei ole suoraa siirtämistä vaan prosessi, jossa tilanne, sisällön tulkinta ja ihmiset (yleisö) vaikuttavat kaikki yhdessä.

Mediaa syytetään erilaisista ongelmista, esimerkiksi väkivaltaisuuden lisääntymisestä. Se voi olla osasyyllinen mutta tuskin koskaan ainut ongelmien aiheuttaja. Mediaviestien sisällöllä on vaikutusta (esim. väkivaltainen sisältö) mutta hyvin paljon merkitsee myös median käyttäjän oma tulkinta (aiemmat kokemukset ja tiedot). Sisällössä on tärkeää mm. se, mitä asenteita viesti heijastaa, mitä ihannoi, miten määrällisesti painottaa asioita, miten ohjaa tulkintaa ja suostutteleeko. Median käyttäjän kohdalla tulkinnan lisäksi on keskeistä se, kuinka voimakkaasti samastuu median esittämiin malleihin, mistä kaikesta päivittäinen” mediadieetti” koostuu sekä millainen temperamentti ja persoonallisuus median käyttäjällä on.