ASKEL 1 | ASKEL 2 | ASKEL 3 | ASKEL 4 | ASKEL 5 | ASKEL 6 | Paluu aikatauluun

3. Mediavaikutukset


Media välittää informaatiota. Lue tiivistelmä Informaation käsittelyn psykologia
Media vaikuttaa arvoihin ja asenteisiin. Lue tiivistelmä Suostuttelu ja vaikuttaminen median kautta
Lue tiivistelmä: Mediavaikutusten psykologiset reitit
Pohdi mediavaikutuksia myös alla olevan käsitekartan avulla tai laadi oma jäsennys.

mediavaikutukset1.jpg


Portfoliotehtävä:

Lue Mediapsykologia-kirjasta sivut 19 – 36.
Valitse yksi alla olevista tehtävistä.

1. Kerää muutamia mainoksia (2 – 5) lehdistä, muista painotuotteista, radiosta, televisiosta tai Internetistä. Mieti ja selosta, millä keinoilla mainoksen suunnittelija yrittää saada viestinsä perille. Jos mahdollista, liitä mainokset mukaan portfolioosi.

2. Samassa tilanteessa eri ihmiset tekevät erilaisia havaintoja sen mukaan, minne he tarkkaavaisuutensa suuntaavat ja millaisia sisäisiä malleja heillä on. Kirjoita lyhyt kertomus, piirrä kuva tai sarjakuva, jossa kuvaat sitä, miten eri tavalla viisi erilaista ihmistä voi kokea ja tulkita saman tv-ohjelman. Voit ottaa lähtökohdaksi jonkun todellisen ohjelman ja keksiä henkilöt tai tilaisuuden tullen käyttää todellisia henkilöitä esimerkkeinä.

3. Millä tavalla mediavaikutukset eroavat lasten ja aikuisten välillä? Mitä pitäisi ottaa huomioon lasten mediakäytössä ja mediakasvatuksessa? Laadi lyhyt yleisönosastokirjoitus aiheesta pikkulapset ja media. Perustele näkemyksesi mediapsykologian kannalta.

4. Lue vuonna 1998 tehdyn tutkimuksen yhteenveto. Tutkimus käsitteli aihetta Lapset ja kaupallinen vaikuttaminen Internetissä (Liisa Peura-Kapanen). Ota kantaa tekstiin. Onko mikään muuttunut? Onko nykyarjessa jotain, mitä tekstissä ei tule esille?

5. Tutki jotakin uutista (lehti, Internet, radio, TV – nauhoita radio/TV-uutinen). Mieti, ketä ihmisiä tai mitä ryhmiä uutinen käsittelee. Mitkä eri osapuolet ovat muuten välillisesti mukana uutisen tuotantoprosessissa (esim. tietotoimisto, toimittaja, valokuvaaja, lehden toimitussihteeri, lehden markkinointiosasto, lehtimyyjä, lukija yms.). Piirrä käsitekartta tai laadi jokin muu esitys, joka tuo esille uutisen yhteyteen liittyvät ihmiset ja ryhmät. Valitse näistä kolme, mahdollisimman erilaista ihmistä tai ryhmää. Kirjoita jokaisen näkökulmasta uutinen uudestaan. Mieti, mitä alkuperäinen uutinen ehkä jätti kertomatta. Mieti, mitä asioita uusi kertoja painottaa ja millä tyylillä hän asian ilmaisee.

6. Kirjoita kymmenkohtainen opas mainostajille siitä, kuinka vaikuttaa 16 – 18 –vuotiaitten nuorten kulutustottumuksiin. Valitse yksi tuote, johon kohdistat ohjeet (esim. kännykkä, housut, hampurilainen, taskupeili).

7. Kirjoita kuvaelma tai piirrä sarjakuva tapahtumasta, jossa myyjä yrittää myydä tuotetta (esim. auto, kännykkä, huulipuna) epävarmalle ostajalle. Mitä keinoja myyjä käyttää ja miten asiakas reagoi?

8. Miksi mainos ei vaikuta? Kerro esimerkkejä, perustele, pohdi.

9. Selvitä, mitä on RISC Monitor -tutkimus ja miten se liittyy median asennevaikuttamiseen. Vinkki: hae tietoa Internetistä (etsi esim. hakukoneella suomen kielellä, lainausmerkeissä hakusanaksi ”RISC Monitor”). Esittele muutaman media-alan yrityksen RISC Monitor –tutkimuksen tuloksia.

10. Mitä tarkoittaa virtuaalitodellisuus? Minkälaisia sovelluksia siitä on olemassa? Miten virtuaalitodellisuus vaikuttaa ihmiseen. Voit halutessasi miettiä asiaa tietyn ikäisten ihmisten kannalta.

11. Etsi vanhoja aapisia (kirjastosta, isovanhemmiltasi). Millaisia sosiaalisia roolimalleja aapisen kuvituksista ja tekstistä löytyy? Mihin aapisen esittämiin tilanteisiin et osaa samastua, mikä toimii edelleen? (Samastumisella tarkoitetaan eläytymistä mediahenkilön tilanteeseen.)

12. Katso jokin toimintaelokuva. Analysoi elokuvassa esitettyä väkivaltaa Mediapsykologia-kirjan sivulla 57 esitetyn mallin avulla. Arvioi elokuvan väkivallan vaikutusta erilaisiin ihmisiin. Miten väkivalta vaikutti sinuun?