Johdanto


Aloitustehtävä: Laadi mahdollisimman kattava luettelo eri madialajeista (medium). Kirjaa kolmen päivän ajan omaa mediakäyttöäsi ja lähetä opettajalle sähköpostilla sopimuksen mukaan. Lue Median maailma -verkkoaineistosta osa 1: Mediaympäristöni, liiku sivulla vasemman reunan navigointivalikon avulla. Sivulla on mm. neljä erilaista mediaviikkoa (mediapäiväkirjaa).

Anu Mustonen kirjassaan Mediapsykologia (2001) s. 9:
"Mediapsykologia tutkii mediakäyttäytymistä sekä ihmisten ja median välistä suhdetta: mihin käytämme mediaa ja mitä siitä seuraa. [...] Mediasuhteen olennaisia psykologisia motiiveja ovat tiedolliset, tunneperäiset sekö sosiaaliset tarpeet ja tavoitteet."

Mitä media on?

Sana media on monikko latinan sanasta medium, joka merkitsee ilmaisun tapaa tai sitä sosiaalista yhteyttä, jossa ilmaisu on tuotettu ja välitetty. Medialle on ominaista viestiminen yhdeltä monille. Perinteinen puhelinkeskustelu ei kuulu joukkoviestintään mutta esimerkiksi uutta puhelintekniikkaa käyttävät ryhmätekstiviestit kuuluvat. Mediaan jaetaan tuotantoon ja yleisöön. Tarkemmin voit lukea mediasta käsitteenä Mikko Lehtosen lyhyestä artikkelista.

Mediasuhteessa kolme keskeistä elementtiä

  1. tiedollinen
  2. tunneperäinen ja
  3. sosiaalinen
Näiden kautta kulkevat psykologisen vaikutuksen reitit. Mieti omalta kohdaltasi, miten esimerkiksi television katselussa nuo kolme elementtiä ilmenevät.

Psykologian piirissä mediasuhteen tutkimisessa ovat tärkeitä kognitiivinen psykologia (tiedollisen elementin tutkimus), motivaatiopsykologia (tunteisiin ja tarpeisiin liittyvät kysymykset), sosiaalipsykologia (sosiaalisen todellisuuden rakentuminen, maailmankuva, asenteet ym. sosiaaliset kognitiot) sekä persoonallisuuspsykologia (identiteetti ja minuuden rakentaminen).

Media ja yhteiskunta


Mieti, miten objektiivisen kuvan todellisuudesta saat median kautta. Entä, onko mediatarjontaa liikaa? Kuormitutko? Nyt puhutaan infoähkystä, joka viittaa siihen, että ihminen joutuu vastaanottamaan liikaa viestejä. Kätkeytyykö mediatarjontaan sisäänrakennettu ihmisiä ohjaileva kaupallinen ulottuvuus? Saavatko valtamedian ulkopuolelle jäävät äänensä kuuluville? Mediatarjonta on monipuolista vai onko?


Lue Median maailma -verkkosivulta Anu Mustosen teksti: Tietoa, tunteita ja vuorovaikutusta

Katso Mediapsykologiaa käsittelevä osa YLE:n Mediakompassista.