Verkkotentti

Paluu Suoritustavat-sivulle

Vastaa esseellä:

1. Valitse a tai b:

a) Millaisia psykologisia vaikuttamiskeinoja mainonnassa käytetään. Ota jokin esimerkki, jonka avulla selvität asiaa.
b) Ihmisen muistilla on tiettyjä rakenteita. Valitse jokin mediaesityksen laji (kirja, elokuva, sanomalehti, radio-ohjelma, Internet-sivu yms.) ja selosta, mitä ihmisen muistissa tapahtuu, kun hän lukee/katsoo/kuuntelee tai muuten aistii tai toimii mediaesityksen kanssa. Kerro myös, millaiset mediaesitykset jäävät parhaiten mieleen.

2. Valitse a tai b:

a) Medialla on vahva vaikutus ihmisen identiteettiin. Kuvaile sekä 16-vuotiaan että 40-vuotiaan naisen tai miehen (valitse jompi kumpi) elämään vaikuttavaa media. Kerro, millä tavalla nämä mediat vaikuttavat esimerkkihenkilöitten identiteettiin.
b) Median vaaroina on pidetty virtuaalisen identiteetin kehittymistä ja voimakasta tunneriippuvuutta, koukuttumista. Ota kantaa tähän pelkoon ja selosta asiaa psykologian näkökulmasta.