Arviointi


Jos koko kurssi arvioidaan portfoliotuotoksen perusteella, suoritukseen kuuluu suullinen osuus, joka sovitaan sen jälkeen, kun olet palauttanut työsi (voidaan toteuttaa myös sähköpostilla, puhelimitse, mesellä tai skypellä, kesto noin 10 minuuttia). Kurssiarvioinnin saat suullisen osuuden jälkeen.

Arvioinnin painotukset: Kiinnitän arvioinnissa huomiota aiheiden monipuoliseen ja syvälliseen käsittelyyn. Tiedon toistamiselle rakennettu portfolio ei ole niin arvokas kuin oman ajattelun ja oivallusten kautta syntynyt. Portfolion arviointiin liittyy keskustelu, jossa itse myös arvioit työtäsi.

Arviointi koostuu seuraavasti: 65% sisältö: aiheen käsittely ja vastausten looginen, hyvin perusteltu esittäminen; 10% oman persoonan mukainen kokonaisesitys: portfolion yleisilme, yhtenäisyys ja tyyli; 15% oman oppimisen ja ajatustyön kuvaus; 10% loppukeskustelu, oman portfolion sisällön tuntemus. Loppukeskustelu toteutetaan erikseen henkilökohtaisesti sovitulla tavalla.

Plagiointi eli toisen tekemän työn omana esittäminen johtaa aina kurssin hylkäämiseen ja seuraavalla kurssilla kurssisuorituksen mittaamiseen käytetään vain loppukoetta. Katso: http://peda.net/polku/plagiointi