Mediapsykologia

external image 309475297_f298530ad7_m.jpg
Kurssi oli mahdollista tenttiä. Tenttioikeus Kotkan Aikuislukion niillä opiskelijoilla, jotka aikovat kirjoittaa psykologian ainereaalin. Opettaja Anne Rongas 2010 saakka.

Oppikirjat: Mediapsykologia (WSOY, Mustonen) ja lukion psykologian oppikirjat 1-5. Kertaa hyvin psykologian keskeisiä sisältöjä. Myös sosiaalipsykologian oppikirjasta on hyötyä.

Kurssitehtävänä pohditaan monelta suunnalta arjen mediakokemuksia ja niiden kautta tavoitettavia psykologisia ilmiöitä.

Mediapsykologian kurssilla keskeisinä teemoina ovat:
1. mediasuhde,
2. mediaympäristö,
3.mediavaikutukset,
4. mediamotiivit,
5. media ja tunteet sekä
6. media ja identiteetti.