Jari Laarni, Helsingin yliopisto: Havaintopsykologian perusteet, jäsennyksiä aiheesta